Historia

Telegrafverkets Pistolskytteförening II:a distriktet (TPSF) bildades i Göteborg 1941. Föreningen är då, som namnet antyder, ett helt distrikt bestående av Göteborg, Borås, Uddevalla, Vänersborg, Varberg, Mellerud, Trollhättan, Torestad, Gråhem, Tolken, Kinna, Ulricehamn, Vara och Alingsås. Föreningen var under 40- och 50-talet en av de större pistolskytteföreningarna och blev sedermera en sektion inom Telegrafverket i Göteborgs idrottsförening (idag Telia Idrott och Fritid, TIF).

Från och med 2004 är föreningen helt öppen och vem som helst kan numera söka medlemskap.

1945 består styrelsen av:

OrdförandeE. Stålhagen
V OrdförandeR. Olsson
SekreterareG. Tåberg
KassörC. Källstrand
Mtrl FörvaltareE-G. Thelander
SuppleantG. Nilsson
SuppleantH. Lindfors

Medlemsantalet var 134.
I Telegrafverkets Riksskyttetävling kommer föreningens lag på 2:a plats precis som 1944 och C. Källstrand kommer på en 4:e plats i kretsmästerskapet.
Skjutbanan ligger vid radiostationen Änggården.

1951 Beslutas det att radiostationen skall flyttas till Radiovägen 2 i Västra Frölunda, och föreningen disponerar skjutbanan endast året ut.
Föreningen erbjuds att få disponera Härlanda PK´s bana vid Kallebäck som invigts 31/7 1949 (Härlanda PK är vid denna tid en förening för de anställda på Härlanda fängelse).
TPSF erbjuder sig att bekosta samt uppföra en skjutpaviljong.

1953 Skjutpaviljongen färdigställs, byggkostnaden uppskattas till 20.000kr (C. Källstrand som numera är Vice Ordförande i föreningen och ansvarig för bygget har personligen lånat ut pengar till föreningen för att kunna färdigställa bygget). 
25/1 Tecknas en överenskommelse mellan HPK & TPSF där dispositions- och äganderätten till hela anläggningen delas mellan föreningarna.
Samma år bildar TPSF & HPK Göteborgsserien, en serietävling i precision mellan föreningarna i Göteborg där man tävlade med 4-mannalag (5 Skyttar i varje omgång där de 4 bästa resultaten räknades in i laget). Tävlingen levde ända fram tills 2001 då den tyvärr gick i graven.

1965 Uppgraderas skjutbanan med duellställ.

1969 Börjar C. Kjellstrand med nästa projekt, en skjuthall med 10 platser.

1970 Uppgraderar C. Kjellstrand duellställen med automatisk styrning, av egen konstruktion.

1980-tal Föreningen blir en sektion i TIF (Televerket Idrott och Fritid)

1989 Den stora drivkraften, ordförande och framstående skytten C. Källstrand går bort, och föreningen är nära att självdö. Sven-Olof Nilsson på TIF gör en räddningsaktion och hittar en ny ordförande som kan ta tag i i föreningen igen.

1990 Örjan Öman tar över som ordförande vid ett extra årsmöte där deltagarna är: Örjan Öman, Harald Löfhede, Tomas Fält, Anders Radås och Jarmo Mäkinen

2001 Stefan Björkbacke tar över som ordförande och Bengt Sjölander tar över som både kassör och sekreterare.

2002 Natten till lördagen den 15:e juni brinner den gamla klubbstugan ner efter en anlagd brand i samband med inbrott och en ny kom att byggas i dess ställe.