Om pistolskytte

Pistolskytte är en aktiv och rolig idrott med utövare inom hela åldersspannet, från ungdomar till veteraner.

Som nybörjare får du låna vapen av föreningen, tills dess att du uppfyller kraven för att få söka egen vapenlicens. Vi bedriver verksamhet inom flera av Svenska Pistolskytteförbundets och Svenska Skyttesportförbundets grenar och du är som nybörjare även välkommen att delta i klubbens egna tävlingar.

För mer information, läs på Svenska Pistolskytteförbundets eller Svenska Skyttesportförbundets sidor.