Säkerheten vid skjutning är viktig!

Ansvaret vid pistolskytte är stort och ligger helt på skytten själv. Vapnet ska alltid hanteras säkert så att vådaskott och liknande absolut inte skall kunna inträffa.

Varje vapen skall hela tiden hanteras som om det vore laddat. Kontrollera alltid att vapnet är oladdat efter skjutning, innan du lämnar över till eller tar emot vapnet från annan skytt samt före vapenvård och övrig hantering.

Mynningen på vapnet får under inga omständigheter riktas åt något annat håll än mot mål (tavla eller figur) uppsatt i målställningarna framför kulfånget. När skjutning inte pågår ska vapnet ha en säkerhetspropp eller säkerhetsbricka isatt. Vidare skall vapen endast laddas på skjutledares kommando.

Vid all förflyttning inom området skall vapen bäras i hölster eller i väska. Vid fältskytte eller annan aktivitet på fältet skall hölster användas. Med hölster ökar säkerheten betydligt då all förflyttning och förberedelse för skjutning görs utan att man även behöver handskas med vapnet, t.ex. fylla på magasinet och ta på sig hörselkåpor…

Det är viktigt för allas säkerhet att DU lär dig och följer nedanstående uppmaningar:

 • Vid kommando ”ELD UPPHÖR” eller ”AVBRYT” sluta omedelbart att skjuta, gör patron ur, sätt i säkerhetspropp eller säkerhetsbricka och lägg ned vapnet
 • Vem som helst som upptäcker en fara är SKYLDIG att kommendera ”AVBRYT”
 • Betrakta alltid vapnet som laddat
 • Rikta ALLTID vapnet i skjutriktningen, dvs. mot skjutvallen/måltavlorna
 • Ladda ENDAST på kommando från skjutledaren
 • Gör alltid ”patron ur” (töm vapnet på alla patroner) om någon störning inträffar
 • Lämna aldrig vapnet kvar på bänken vid markering om ingen tillsyn (vapenvakt) finnes
 • Rör aldrig ett vapen utan ägarens tillstånd
 • Kontrollera att vapnet är tomt om du ger det till någon eller tar emot det
 • Vänd dig aldrig om med vapnet i handen
 • Lägg aldrig ifrån dig ett laddat vapen
 • Rör inte vapnet om någon finns framför dig på skjutbanan
 • Kontrollera alltid att vapnet är tomt före markering av måltavla
 • Bär inte omkring vapnet utan en säkerhetspropp i loppet alternativt en säkerhetsbricka över trumman.
  • Bär alltid vapnet höstrat eller i väska
  • Lämna aldrig din skjutplats före det att skjutledaren kommenderat ”MARKERA”
  • Lek med vapen får ABSOLUT inte förekomma
  • Tänk på att agera säkert, hjälp till vid behov och var en god kamrat.

   Åtgärd vid eldavbrott/vapenfel:

   Om vapnet av någon anledning upphör att fungera under träningsskjutning får du sänka vapnet med pipan i skjutriktningen, göra patron ur och åtgärda felet. Alternativet är att du sänker vapnet med pipan i skjutriktningen och sträcker upp den handen i luften du inte skjuter med för att påkalla uppmärksamheten till skjutledaren.

   Deltar du i tävling skall du sänka vapnet med pipan i skjutriktningen och påkalla skjutledarens uppmärksamhet genom att sträcka upp den handen du inte skjuter med i luften för att få vapenfelet bedömt. Om du försöker att rätta till ett vapenfel under skjutning men misslyckats, kan du inte åberopa vapenfel.

   Läs mer om säkerhetspropp och säkerhetsbricka här